måni

1. måne (i himmelromet)
2. månad (kalendermånad)
3. misse hår midt på hovudet
4. bruka i uttrykket ný'e måni

Ubunden form eintal
måni
Bunden form eintal
månen
Dativ eintal
månâ
Ubunden form fleirtal
måna
Bunden form fleirtal
månan
Dativ fleirtal
månó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (02.10.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (27.02.2005)
Id fra gammalt system:
2252