måg'e

svigerson

Ubunden form eintal
måg'e
Bunden form eintal
mågjen
Dativ eintal
mågjæ
Ubunden form fleirtal
måga
Bunden form fleirtal
mågan
Dativ fleirtal
mågó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (02.10.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (19.04.2006)
Id fra gammalt system:
2242