opning i gjerde, grind

Lat atte léi, Boa.

Ubunden form eintal
Bunden form eintal
léi
Dativ eintal
léæ
Ubunden form fleirtal
Bunden form fleirtal
léí
Dativ fleirtal
léó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (02.10.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (11.08.2007)
Id fra gammalt system:
2214
Intern kommentar:
Holen: Registrer "atte".