krúsúli / kròsúli

stakkar, ein som toler / vågar lite, er lite tess
Somme seier "krusúli"

Åni varte enn kròsúli på si eldri daga, men 'an va' hausen førr'e.

Ubunden form eintal
krúsúli / kròsúli
Bunden form eintal
krúsúlen / kròsúlen
Dativ eintal
krúsúlæ / kròsúlæ
Ubunden form fleirtal
krúsúla / kròsúla
Bunden form fleirtal
krúsúlan / kròsúlan
Dativ fleirtal
krúsúló / kròsúló
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (29.09.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (02.04.2018)
Id fra gammalt system:
2161
Intern kommentar:
Holen: Ordet stod registrert som "krúsúli / kròsuli"; altså utan aksent over U-en i det siste ordet. Eg har aldri høyrt ordet, men eg går ut frå at det skal vere aksent på DEN versjonen av ordet også. KKH og GE: Krusúli. SB frå KJH, Hybygg-soga, substantiv nr 80, krosuli: Du er en uduelighed.