krúsúli / kròsúli

stakkar, ein som toler / vågar lite, er lite tess
Somme seier "krusúli"

Åni varte enn kròsúli på si eldri dage, men 'an va' hausen førr'e.

Ubunden form eintal
krúsúli / kròsúli
Bunden form eintal
krúsúlen / kròsúlen
Dativ eintal
krúsúlæ / kròsúlæ
Ubunden form fleirtal
krúsúla / kròsúla
Bunden form fleirtal
krúsúlan / kròsúlan
Dativ fleirtal
krúsúló / kròsúló
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Personlege eigenskapar
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa
Merk: Oftast heiter hankjønnsartikkelen enn i Hylestad og an i Valle.

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Svein Jore (29.09.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (02.04.2018)
Id fra gammalt system:
2161
Intern kommentar:
Holen: Ordet stod registrert som "krúsúli / kròsuli"; altså utan aksent over U-en i det siste ordet. Eg har aldri høyrt ordet, men eg går ut frå at det skal vere aksent på DEN versjonen av ordet også. KKH og GE: Krusúli. SB frå KJH, Hybygg-soga, substantiv nr 80, krosuli: Du er en uduelighed.
Dialekt døme (for lydfil)
Hylestadmål