nísk'e (H)

småleg, gjerug

Hankjønn
nísk'e
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (29.09.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (10.11.2004)
Id fra gammalt system:
2157