joklevé'a

Sjå også joklevé'e.

Hankjønn
joklevé'a
Hokjønn
joklevé'a
Inkjekjønn
joklevé'a
Fleirtal
joklevé'a
Komparativ
mei' joklevé'a
Superlativ
meste joklevé'a
Bunden
 
Hankjønn
joklevé'a
Ho/inkjekjønn / feirtal
joklevé'a
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Vert bøygt i kjønn og tal som i positiv form.

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (28.09.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (26.12.2004)
Id fra gammalt system:
2117