maule

ete utan å drikke til
Sjå også tjurrmaule.

Infinitiv
maule
Presens eintal
maular
Presens fleirtal
maule
Preteritum eintal
maula
Preteritum fleirtal
maula
Perfektum eintal
maula
Imperativ eintal
maul!
Imperativ fleirtal
mauli!
Ordklasse
Verb
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (28.09.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (05.03.2008)
Id fra gammalt system:
2078