tjurrmaule

ete utan matvæte attåt
Sjå også maule.

Det gjeng'e seint å ète itt an lýt tjurrmaule tjurr'e mat'e.

Infinitiv
tjurrmaule
Presens eintal
tjurrmaular
Presens fleirtal
tjurrmaule
Preteritum eintal
tjurrmaula
Preteritum fleirtal
tjurrmaula
Perfektum eintal
tjurrmaula
Imperativ eintal
tjurrmaul!
Imperativ fleirtal
tjurrmauli!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Anna
Innlese av
Gunhild Espetveit (2011)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Svein Jore (28.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (14.09.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (14.09.2011)
Id fra gammalt system:
2079