vǿnen (H)

forvente (for mykje) av andre
Sjå også výnen (V).

Hankjønn
vǿnen
Hokjønn
vǿní
Inkjekjønn
vǿni
Fleirtal
vǿnne
Komparativ
vǿnnare
Superlativ
vǿnnaste
Bunden
 
Hankjønn
vǿnni
Ho/inkjekjønn / feirtal
vǿnne
Komparativ hankjønn
vǿnnari
Superlativ hankjønn
vǿnnasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.09.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (04.09.2005)
Id fra gammalt system:
2012