nærug'e

har matlyst, god til å ete, om dyr

Hankjønn
nærug'e
Hokjønn
nærug
Inkjekjønn
nærugt
Fleirtal
næruge
Komparativ
nærugare
Superlativ
nærugaste
Bunden
 
Hankjønn
nærugji
Ho/inkjekjønn / feirtal
næruge
Superlativ hankjønn
nærugasti
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (27.09.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore
Id fra gammalt system:
2000