låvedynn

Døra inn til låven på ei gamaldags løe. Todela, oppe og nede, den øvre stod oppe til lufting før dei treskte.

Ubunden form eintal
låvedynn
Bunden form eintal
låvedynní
Dativ eintal
låvedynninn
Ubunden form fleirtal
låvedynna
Bunden form fleirtal
låvedynnan
Dativ fleirtal
låvedynnó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Hus
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (26.09.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (16.07.2007)
Id fra gammalt system:
1962
Intern kommentar:
Holen: Kva med løedynn?