trandedynn (V)

dør eller døropning til låven
Sjå også trandehúr.

Gamle trandedynna svíve tidt i jarra.

Ubunden form eintal
trandedynn
Bunden form eintal
trandedynní
Dativ eintal
trandedynnínn
Ubunden form fleirtal
trandedynna
Bunden form fleirtal
trandedynnan
Dativ fleirtal
trandedynnó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål
Emne
Hus
Innlese av
Gunhild Espetveit (2011)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (26.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (28.09.2011)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (28.09.2011)
Id fra gammalt system:
1960