vannhús

do
sjå også kåmåri.

Ubunden form eintal
vannhús
Bunden form eintal
vannhúsi
Dativ eintal
vannhúsæ
Ubunden form fleirtal
vannhús
Bunden form fleirtal
vannhúsí
Dativ fleirtal
vannhúsó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Hus
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (26.09.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (15.07.2007)
Id fra gammalt system:
1932