langekrakk

stod på langveggen, frå omnen til bordet, veggfast

Ubunden form eintal
langekrakk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Hus
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (26.09.2004)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (25.10.2016)
Id fra gammalt system:
1921
Intern kommentar:
Dette stod som ein del av forklåringa, lagt inn av Svein: bøygjing, eller namn som pssar under uttrykk? Var der berre ein i kvar stoge og difor ikkje bøygjing? KKH: Dreng Å. Tveiten, f. 1900: Langbenk foran bordet.