veggjedråtte

stokk som går over heile løebreidda for å halde konngóvveggjen

Ubunden form eintal
veggjedråtte
Bunden form eintal
veggjedråttâ
Dativ eintal
veggjedråttunn
Ubunden form fleirtal
veggjedråttu
Bunden form fleirtal
veggjedråttun
Dativ fleirtal
veggjedråttó
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Hus
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (26.09.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (17.04.2005)
Id fra gammalt system:
1875
Intern kommentar:
SJ: veggjedrått?