skjerpekling'e

hardt flatbraud med smør varma på omnen
Sjå også kling'e og smø̀rkling'e.

Ubunden form eintal
skjerpekling'e
Bunden form eintal
skjerpeklingjen
Dativ eintal
skjerpeklingjæ
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Mat og drikke
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (26.09.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (30.10.2012)
Id fra gammalt system:
1854