lyktost'e

kalvedans, ost laga av råmjølk
Sjå også råmýkkji.
Sjå oppskrift i heftet "Gamle matoppskrifter og matskikkar frå Valle", utgjeve av Valle Bondekvinnelag.

Nò hèv' Gullros kåmi ti', så då var' det lyktost'e.

Ubunden form eintal
lyktost'e
Bunden form eintal
lyktosten
Dativ eintal
lyktostæ
Ubunden form fleirtal
lyktosta
Bunden form fleirtal
lyktostan
Dativ fleirtal
lyktostó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Mat og drikke
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (26.09.2004)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (16.07.2007)
Id fra gammalt system:
1846