rateleg (H)

1. vrang (utsjånad)
Sjå også ratelèg'e (V) og raten.
2. ein ting som er ugreitt lage

Hankjønn
rateleg
Hokjønn
rateleg
Inkjekjønn
rateleg
Fleirtal
rateleg
Komparativ
ratelegare
Superlativ
ratelegaste
Bunden
 
Hankjønn
rateleg
Ho/inkjekjønn / feirtal
rateleg
Superlativ hankjønn
ratelegasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (24.09.2004)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (22.04.2018)
Id fra gammalt system:
1827
Intern kommentar:
SJ: 2= møte 16.11.2005. SB frå Knut J. Heddi, Hybygg-soga, "Adjektivsk å substantivsk beslegtning". 227, hokjønn: støyg, svimri, rateleg, teisteleg. Hankjønn: støygæ, svimren (svimmel), rateleg, teisteleg. Inkjekjønn: støygt, svimmre, ratelegt, teistelegt. Substantiv, hokjønn: støygheit, svimri, uartæ. Hankjønn: svimmræ, teistæ. SB: KJH har ikkje forklåringar på alle desse orda.