ryngje

låg, lagga mjølkebytte med hank

Gúten fǿre néd ryngjâ mjåkk í. Finn ryngjâ, mi ljóte at fjósæ mókke!

Ubunden form eintal
ryngje
Bunden form eintal
ryngjâ
Dativ eintal
ryngjunn
Ubunden form fleirtal
ryngju
Bunden form fleirtal
ryngjun
Dativ fleirtal
ryngjó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Bruksting til hushaldet
Innlese av
Knut K. Homme (2007)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Svein Jore (24.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (22.11.2006)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (29.08.2018)
Id fra gammalt system:
1794
Intern kommentar:
BKR skriver: Ei rynje liknar ei kodde. Men ei rynje krepper uppte og hev øyro og honk. Ei kodde er antel jamnvi eller sjæler og hev inkje antell øyro ell' honk. Rynjunn bruke me til mokke nji og bere mjåkkji i. Dei store mjåkkrynjunn er på storleik som ei vanleg kodde og take omlag ein nottunge ell noko mei. Dei små rynjunn kadde me jeiterynju og dei vare bruka til mokke fænåre nji. Dei take kje mei ell trjå til fjora pottu. Einererynjunn er greiaste dei er so hare i veæ.