stei'slodde

Ubunden form eintal
stei'slodde
Bunden form eintal
stei'sloddâ
Dativ eintal
stei'sloddunn
Ubunden form fleirtal
stei'sloddu
Bunden form fleirtal
stei'sloddun
Dativ fleirtal
stei'sloddó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa
Info for innlogget bruker:
Kilde: Bergit Kjetilsdotter Rike Id fra gammelt system: 15731