halsnappa

Ubunden form eintal
halsnappa
Ubunden form fleirtal
halsnappa
Bunden form fleirtal
halsnappan
Dativ fleirtal
halsnappó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Klede og sko
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa
Info for innlogget bruker:
Kilde: Knut K. Homme Id fra gammelt system: 15709