frauedott'e

skumdott, gauvdott

Ubunden form eintal
frauedott'e
Bunden form eintal
frauedotten
Dativ eintal
frauedottæ
Ubunden form fleirtal
frauedetti
Bunden form fleirtal
frauedetti
Dativ fleirtal
frauedettó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa
Info for innlogget bruker:
Kilde: Bergit Kjetilsdotter Rike Id fra gammelt system: 15704