níveskuff'e

Ubunden form eintal
níveskuff'e
Bunden form eintal
níveskuffen
Dativ eintal
níveskuffæ
Ubunden form fleirtal
níveskuffu
Bunden form fleirtal
níveskuffun
Dativ fleirtal
níveskuffó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål
Emne
Bruksting til hushaldet
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa
Info for innlogget bruker:
Id fra gammelt system: 15691
Intern kommentar: SB: OTÅ, GE og JK kjenner også ordet.