skjergjelått'e

skarp og kvass lått (ein helst uhyggjeleg lått, som vert oppfatta negativt)

Ubunden form eintal
skjergjelått'e
Bunden form eintal
skjergjelåtten
Dativ eintal
skjergjelåttæ
Ubunden form fleirtal
skjergjelåtta
Bunden form fleirtal
skjergjelåttan
Dativ fleirtal
skjergjelåttó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Sigurd Brokke (05.01.2019)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
15688