særègjen

spesiell, uvanleg

Hankjønn
særègjen
Hokjønn
særègjí
Inkjekjønn
særègji
Fleirtal
særegne
Komparativ
mei' særègjen
Superlativ
mest'e særègjen
Bunden
 
Hankjønn
særegni
Ho/inkjekjønn / feirtal
særegne
Komparativ hankjønn
mei' særegni
Superlativ hankjønn
mest'e særegni
Registrerings­grunn
Annan skrivemåte / uttale
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Vert bøygt i kjønn og tal som i positiv form.

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (15.11.2018)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
15629