tverrtrau'e

tverr, vranten

Hankjønn
tverrtrau'e
Hokjønn
tverrtrau
Inkjekjønn
tverrtraudt
Fleirtal
tverrtraue
Komparativ
mei' tverrtrau'e
Superlativ
mest'e tverrtrau'e
Bunden
 
Hankjønn
tverrtraui
Ho/inkjekjønn / feirtal
tverrtraue
Komparativ hankjønn
mei' tverrtraui
Superlativ hankjønn
mest'e tverrtraui
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Vert bøygt i kjønn og tal som i positiv form.
Info for innlogget bruker:
Kilde: Knut Jonson Heddi Id fra gammelt system: 15447 Ukjent ord, sikker kjelde
Intern kommentar: SB frå Knut J. Heddi, Hybygg-soga, "Adjektivsk å substantivsk sylske (slægtskab)", nr 141. Hokjønn: 1. leetliva 2. tungsam 3. Hankjønn: 1. leetliva 2. tungsamæ 3. tværtrauæ. Inkjekjønn: 2. tungsamt 3. tværtraut. Substantiv: 1. Livaktigheit 2. Tunglegheit 3. Tverrheit, vranteskap.