kvítsklèg'e

kvitaktig farge

Hankjønn
kvítsklèg'e
Hokjønn
kvítsklèg
Inkjekjønn
kvítsklegt
Fleirtal
kvítsklegare
Komparativ
kvítsklegare
Superlativ
kvítsklegaste
Bunden
 
Hankjønn
kvítsklègji
Ho/inkjekjønn / feirtal
kvítsklège
Komparativ hankjønn
kvítsklegari
Superlativ hankjønn
kvítsklegasti
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn
Info for innlogget bruker:
Kilde: Knut Jonson Heddi Id fra gammelt system: 15442 Ukjent ord, sikker kjelde
Intern kommentar: SB frå Knut J. Heddi, Hybygg-soga, "Adjektivsk å substantivsk sylske (slægtskab)", nr 233. Hokjønn: 1. kvitskleg 2. kvit 3. rauleit. Hankjønn: 1. kvittsklegæ 2. kvitæ 3. rauleitte. Inkjekjønn: Rauleit. Substantiv: 1. Ljosskje 2. Ljosskje 3. Bløming (rødme). SB: KJH har ikkje ført opp forklåringar på alle desse orda.