feitsklèg'e

tjukk utsjånad

Hankjønn
feitsklèg'e
Hokjønn
feitsklèg
Inkjekjønn
feitsklegt
Fleirtal
feitsklège
Komparativ
feitsklegare
Superlativ
feitsklegaste
Bunden
 
Hankjønn
feitsklègji
Ho/inkjekjønn / feirtal
feitsklège
Komparativ hankjønn
feitsklegari
Superlativ hankjønn
feitsklegasti
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Kropp og helse (menneske)
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn
Info for innlogget bruker:
Kilde: Knut Jonson Heddi Id fra gammelt system: 15438 Ukjent ord, sikker kjelde
Intern kommentar: SB frå Knut J. Heddi, Hybygg-soga, "Adjektivsk å substantivsk beslegtning", nr 230 (del 3). Hokjønn: 1. koll 2. roti 3. veik 4. tjorrleg 5. feitskleg. Hankjønn: 1. kallæ 2. roten 3. veikæ 4. tjorrlegæ 5. feitsklegæ. Inkjekjønn: 1. Kalt 2. rote 3. veikt 4. tjorrlegt 5. feitsklegt. Substantiv hokjønn: rotafentu. Hankjønn: Kjølæ, rot, feiti, rotafantæ, rotula. Inkjekjønn: rotasmologg SB: KJH har ikkje ført opp forklåringar på alle desse orda.