nyttugheit

arbeidsam, nyttig

Ubunden form eintal
nyttugheit
Bunden form eintal
nyttugheití
Dativ eintal
nyttugheitinn
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut Jonson Heddi
Registrert av:
Sigurd Brokke (21.04.2018)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (10.05.2018)
Id fra gammalt system:
15383
Intern kommentar:
SB frå Knut J. Heddi, Hybygg-soga, "Adjektivsk å substantivsk beslegtning"(forklåringane på ordet nyttugæ / nyttugheit kjem ikkje frå KJH). 218, ungæ, gravligæ, jerugæ, passigæ, nyttugæ. Ungdom, gravligheit, jerugheit, passigheit, nyttugheit.