dærleleg (H)

samanfiltra (om ull)

Hankjønn
dærleleg
Hokjønn
dærleleg
Inkjekjønn
dærleleg
Fleirtal
dærleleg
Komparativ
mei' dærleleg
Superlativ
mest'e dærleleg
Bunden
 
Hankjønn
dærleleg
Ho/inkjekjønn / feirtal
dærleleg
Komparativ hankjønn
mei' dærleleg
Superlativ hankjønn
mest'e dærleleg
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål pga. bøying
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Vert bøygt i kjønn og tal som i positiv form.

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut Jonson Heddi
Registrert av:
Sigurd Brokke (07.04.2018)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (10.05.2018)
Id fra gammalt system:
15263
Ukjent ord, sikker kjelde
Intern kommentar:
SB, frå KJH, Hybygg-soga, substantiv nr 122, dærle / dærleleg: Sammenfiltret uld (ubetydelighed). SB: KJH har ikkje aksent på siste bokstav i "derle", så anten har han gløymt dette her, ellers er dette eit hokjønnsord, altså "a dærle". Det er likevel usannsynleg at det er hokjønnsord, for då hadde han stava: "dærlæ".