bròme

gå og ete bjørkeknuppar (om rype som et bròm)

Infinitiv
bròme
Presens eintal
bròmar
Presens fleirtal
bròme
Preteritum eintal
bròma
Preteritum fleirtal
bròma
Perfektum eintal
bròma
Imperativ eintal
bròm!
Imperativ fleirtal
bròmi!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Bergit Kjetilsdotter Rike
Registrert av:
Sigurd Brokke (10.03.2018)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
15046