stórfelt'e

stolt, sjølvbyrg, vil vise seg (negativt ord i eldre tid)

Hankjønn
stórfelt'e
Hokjønn
stórfelt
Inkjekjønn
stórfelt
Fleirtal
stórfelte
Komparativ
mei' stórfelt'e
Superlativ
mest'e stórfelt'e
Bunden
 
Hankjønn
stórfelti
Ho/inkjekjønn / feirtal
stórfelte
Komparativ hankjønn
mei' stórfelti
Superlativ hankjønn
mest'e stórfelti
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Vert bøygt i kjønn og tal som i positiv form.

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (19.01.2017)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
14545