fortulla

ørsk, forvirra, sanselaus

Hankjønn
fortulla
Hokjønn
fortulla
Inkjekjønn
fortulla
Fleirtal
fortulla
Komparativ
mei' fortulla
Superlativ
mest'e fortulla
Bunden
 
Hankjønn
fortulla
Ho/inkjekjønn / feirtal
fortulla
Komparativ hankjønn
mei' fortulla
Superlativ hankjønn
mest'e fortulla
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Vert bøygt i kjønn og tal som i positiv form.

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Torleiv B. Åkre (1880-1972)
Registrert av:
Sigurd Brokke (08.12.2016)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (10.01.2018)
Id fra gammalt system:
14498
Ukjent ord, sikker kjelde
Intern kommentar:
Frå lydopptak.