skrúvendt'e

endra personlegdom (pga td sterk påverknad eller indre drivkraft)

Hankjønn
skrúvendt'e
Hokjønn
skrúvendt
Inkjekjønn
skrúvendt
Fleirtal
skrúvendte
Komparativ
mei' skrúvendt'e
Superlativ
mest'e skrúvendt'e
Bunden
 
Hankjønn
skrúvendti
Ho/inkjekjønn / feirtal
skrúvendte
Komparativ hankjønn
mei' skrúvendti
Superlativ hankjønn
mest'e skrúvendti
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Vert bøygt i kjønn og tal som i positiv form.

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (24.11.2016)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
14486