fimmkrúningji (V)

femkroning (setel)

Hèv' du an fimmkrúningji ti' låne mi?

Ubunden form eintal
fimmkrúningji
Bunden form eintal
fimmkrúningjen
Dativ eintal
fimmkrúningjæ
Ubunden form fleirtal
fimmkrúninga
Bunden form fleirtal
fimmkrúningan
Dativ fleirtal
fimmkrúningó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål
Emne
Tal, mål og vekt
Innlese av
Jon Kjelleberg (2017)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (19.03.2016)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (21.03.2016)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (29.04.2017)
Id fra gammalt system:
13863
Dialekt døme (for lydfil)
Vallemål