filelèg'e (V)

person som ser lureleg ut, skjelmsk
Sjå også fileleg (H).

Jón æ allstǿtt så filelèg'e; eg veit alli kòr eg hèv' 'an. Knút æ så filelèg'e, 'an pynskar vel út nåkå lǿglegt.

Hankjønn
filelèg'e
Hokjønn
filelèg
Inkjekjønn
filelegt
Fleirtal
filelège
Komparativ
filelègare
Superlativ
filelègaste
Bunden
 
Hankjønn
filelègji
Ho/inkjekjønn / feirtal
filelège
Komparativ hankjønn
filelègari
Superlativ hankjønn
filelègasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål pga. bøying
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Knut K. Homme (2006)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (17.09.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (18.04.2005)
Oppdatert av:
Knut K. Homme (03.01.2018)
Id fra gammalt system:
1385
Intern kommentar:
KKH: Bjørgúv kåm så filelèg'e inn'tt'e, ko trú det va' 'an ville fortelje?