brynne

gje husdyra drikke

Det æ greitt drikkekar, så slepp'e an å brynne.

Infinitiv
brynne
Presens eintal
brynner
Presens fleirtal
brynne
Preteritum eintal
brynnte
Preteritum fleirtal
brynnte
Perfektum eintal
brynnt
Imperativ eintal
brynn!
Imperativ fleirtal
brynni!
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Arbeid
Innlese av
Knut K. Homme (2006)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Grunn for registrering: Ordet har spesiell bøying i høve til nynorsk

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Svein Jore
Registrert av:
Svein Jore (17.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (09.01.2006)
Oppdatert av:
Svein Jore (14.01.2006)
Id fra gammalt system:
1365