makthækjen

ynskje om makt

"D'æ jamt dei makthækne som vi' kåme sikkå inn i politikkjen", seie Asbjynn.

Hankjønn
makthækjen
Hokjønn
makthækjí
Inkjekjønn
makthækji
Fleirtal
makthækne
Komparativ
mei' makthækjen
Superlativ
mest'e makthækjen
Bunden
 
Hankjønn
makthækni
Ho/inkjekjønn / feirtal
makthækne
Komparativ hankjønn
mei' makthækni
Superlativ hankjønn
mest'e makthækni
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Sigurd Brokke (2024)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa Merknad for ord som vert bøygde med mei / mest'e

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Torjus Nomeland (Kleivinn)
Registrert av:
Sigurd Brokke (24.08.2015)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (24.08.2015)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (24.08.2015)
Oppdatert av (ny):
Sigurd Brokke (29.06.2024)
Id fra gammalt system:
13094
Intern kommentar:
SB: Ord frå romanen "Miskunnætti ", av Torjus J. Nomeland (f. 1913). Knut K. Homme laga sommaren 2015 ei liste over alle uregistrerte dialektord han fann i denne romanen. Med "uregistrert " meinest at ordet til då ikkje var å finne i ordlista til www.vallemal.no.