veggjerond

det tyngste såkornet nærast veggen (lengst borte)

Nòkå av veggjerondinn laut vère ti' såkonn.

Ubunden form eintal
veggjerond
Bunden form eintal
veggjerondí
Dativ eintal
veggjerondinn
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Anna
Innlese av
Ingebjørg Helle Nesheim (2015)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Torjus Nomeland (Kleivinn)
Registrert av:
Sigurd Brokke (23.08.2015)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (23.09.2015)
Oppdatert av:
Jon Kjelleberg (27.06.2016)
Id fra gammalt system:
13079
Intern kommentar:
SB: Ord frå romanen "Miskunnætti ", av Torjus J. Nomeland (f. 1913). Knut K. Homme laga sommaren 2015 ei liste over alle uregistrerte dialektord han fann i denne romanen. Med "uregistrert " meinest at ordet til då ikkje var å finne i ordlista til www.vallemal.no. JK 27.6.16. BKR skriver:" Såkonne våre me allstøtt vane til take av veggjeråndinn. Et ein kastart konne meskovle so kjeme det tyngste konne lengste. Det kjem alt når at veggjæ. Det konnet som vare liggjande framtemed veggjæ kadde me veggjeråndi. Veggjeråndi er det stridaste og beste konne. Det er som stukke å sjå. Dæ som skjire sjokonn."