haugstaddsút

enkjemannssorg

"Haugstaddsút" æ namni på eitt av diktó 'ass Tarjei Bjørgulvson Rysstad.

Ubunden form eintal
haugstaddsút
Bunden form eintal
haugstaddsútí
Dativ eintal
haugstaddsútinn
Ubunden form fleirtal
haugstaddsúti
Bunden form fleirtal
haugstaddsútin
Dativ fleirtal
haugstaddsútó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Gunhild Espetveit (2016)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Torjus Nomeland (Kleivinn)
Registrert av:
Sigurd Brokke (23.08.2015)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (23.09.2015)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (23.09.2015)
Id fra gammalt system:
13078
Intern kommentar:
SB: Ord frå romanen "Miskunnætti ", av Torjus J. Nomeland (f. 1913). Knut K. Homme laga sommaren 2015 ei liste over alle uregistrerte dialektord han fann i denne romanen. Med "uregistrert " meinest at ordet til då ikkje var å finne i ordlista til www.vallemal.no.