flangring

flørting

Ubunden form eintal
flangring
Bunden form eintal
flangringjí
Dativ eintal
flangringjinn
Ubunden form fleirtal
flangringa
Bunden form fleirtal
flangringan
Dativ fleirtal
flangringó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hokjønn
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde (fritekst):
Torjus Nomeland (Kleivinn)
Registrert av:
Sigurd Brokke (23.08.2015)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (24.08.2015)
Id fra gammalt system:
13072
Intern kommentar:
SB: Ord frå romanen "Miskunnætti", av Torjus J. Nomeland (f. 1913). Knut K. Homme laga sommaren 2015 ei liste over alle uregistrerte dialektord han fann i denne romanen. Med "uregistrert" meinest at ordet til då ikkje var å finne i ordlista til www.vallemal.no. Notat frå KKH: laus'e på det.