tídke

gjere ei ku drektig ved paring

Stúten må have tídka kvígâ mæ' da gjinge úti i haust.

Infinitiv
tídke
Presens eintal
tídkar
Presens fleirtal
tídke
Preteritum eintal
tídka
Preteritum fleirtal
tídka
Perfektum eintal
tídka
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Verb
Transitivitet
Transitivt
Bøying
Lint verb
Emne
Dyr
Innlese av
Knut K. Homme (2006)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Svein Jore (16.09.2004)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (06.02.2006)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (23.09.2006)
Id fra gammalt system:
1303
Intern kommentar:
SJ: tí'ka