lúebjalkji

to stokkar eller bjelkar som held oppe lúen

Ubunden form eintal
lúebjalkji
Bunden form eintal
lúebjalkjen
Dativ eintal
lúebjalkâ
Ubunden form fleirtal
lúebjalka
Bunden form fleirtal
lúebjalkan
Dativ fleirtal
lúebjalkó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Hus
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (11.07.2015)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (11.07.2015)
Id fra gammalt system:
12960