bækte (H)

gjeita bæktar, t.d. for å rope på kjeet sitt
Sjå også mækre.

Infinitiv
bækte
Presens eintal
bæktar
Presens fleirtal
bækte
Preteritum eintal
bækta
Preteritum fleirtal
bækta
Perfektum eintal
bækta
Ordklasse
Verb
Vallemål / Hylestadmål
Hylestadmål
Emne
Dyr
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (16.09.2004)
Oppdatert av:
Svein Jore (09.11.2004)
Id fra gammalt system:
1285