bramelèg'e (V)

prydeleg, staseleg, vakker (td om rik løyesaum og staseleg pynta person)

Flatelandan kóme så bramelège inn i kjørkjâ.

Hankjønn
bramelèg'e
Hokjønn
bramelèg
Inkjekjønn
bramelegt
Fleirtal
bramelège
Komparativ
bramelègare
Superlativ
bramelègaste
Bunden
 
Hankjønn
bramelègji
Ho/inkjekjønn / feirtal
bramelège
Komparativ hankjønn
bramelègari
Superlativ hankjønn
bramelègasti
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål pga. bøying
Emne
Personlege eigenskapar , Klede og sko
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Gyro T. Homme / Knut K. Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (07.03.2015)
Korrekturlese av:
Sigurd Brokke (31.05.2017)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (31.05.2017)
Id fra gammalt system:
12600
Intern kommentar:
Gruppa: Kanskje noko for mykje og overdrive sauma?