handklæ

handkle

Ubunden form eintal
handklæ
Bunden form eintal
handklætti
Dativ eintal
handklææ/ handklættæ
Ubunden form fleirtal
handklæ
Bunden form fleirtal
handklættí
Dativ fleirtal
handklæó / handklættó
Registrerings­grunn
Spesiell bøying
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Inkjekjønn
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Sigurd Brokke
Kjelde (fritekst):
Gyro Uppstad
Registrert av:
Sigurd Brokke (10.01.2015)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
12492