gløyrelèg'e (V)

glo vondskleg
Sjå også glýrelèg'e (V), gløyreleg (H), og gløyre.

Knút sat så gløyrelèg'e i króne.

Hankjønn
gløyrelèg'e
Hokjønn
gløyrelèg
Inkjekjønn
gløyrelegt
Fleirtal
gløyrelège
Komparativ
gløyrelègare
Superlativ
gløyrelègaste
Bunden
 
Hankjønn
gløyrelègji
Ho/inkjekjønn / feirtal
gløyrelège
Komparativ hankjønn
gløyrelègari
Superlativ hankjønn
gløyrelègasti
Ordklasse
Adjektiv
Vallemål / Hylestadmål
Vallemål pga. bøying
Emne
Personlege eigenskapar
Innlese av
Knut K. Homme (2005)
check Dette uttrykket er godkjent, korrekturlese og utfylt i alle former av Talemålsgruppa E-endinga i ubunden form, komparativ vert til -i i bunden form komparativ hankjønn. E-endinga i ubunden form, superlativ vert til -i i bunden form superlativ hankjønn

Info for innlogga brukar:
 
Registrert av:
Svein Jore (15.09.2004)
Korrekturlese av:
Svein Jore (18.04.2005)
Oppdatert av:
Bjørgulv Holen (08.04.2010)
Id fra gammalt system:
1244