lavrekopp'e

slepphendt person (dårleg handlag, uvyrden; same tyding som lavrenèvi)

Ubunden form eintal
lavrekopp'e
Bunden form eintal
lavrekoppen
Dativ eintal
lavrekoppæ
Ubunden form fleirtal
lavrekoppa
Bunden form fleirtal
lavrekoppan
Dativ fleirtal
lavrekoppó
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Personlege eigenskapar
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Gunhild Espetveit
Kjelde (fritekst):
Ingebjørg Vegestog Homme
Registrert av:
Sigurd Brokke (21.08.2014)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (21.08.2014)
Id fra gammalt system:
12213