forfýgd'e

1. plaga av noko (td varme, kulde, plagsame insekt)
2. forfylgd

Hankjønn
forfýgd'e
Hokjønn
forfýgd
Inkjekjønn
forfýgt
Fleirtal
forfýgde
Komparativ
mei' forfýgd'e
Superlativ
mest'e forfýgd'e
Bunden
 
Hankjønn
forfýgdi
Ho/inkjekjønn / feirtal
forfýgde
Komparativ hankjønn
mei' forfýgdi
Superlativ hankjønn
mest'e forfýgdi
Registrerings­grunn
Annleis bruk / tyding
Ordklasse
Adjektiv
Emne
Anna
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa Vert bøygt i kjønn og tal som i positiv form.

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Gunhild Espetveit
Registrert av:
Sigurd Brokke (21.08.2014)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke (21.08.2014)
Id fra gammalt system:
12212