heilhúdgar'e

gard som var verd ei "hud" (eldre verdsetjing av gardseigedom)

Ubunden form eintal
heilhúdgar'e
Bunden form eintal
heilhúdgaren
Dativ eintal
heilhúdgaræ
Ubunden form fleirtal
heilhúdgara
Bunden form fleirtal
heilhúdgaran
Dativ fleirtal
heilhúdgaró
Registrerings­grunn
Dialektord / uttrykk
Ordklasse
Substantiv
Kjønn
Hankjønn
Emne
Tal, mål og vekt
close Uttrykket er ikkje ferdig utfylt eller korrekturlese, og eventuell forklåring og døme er ikkje endeleg godkjende av Talemålsgruppa

Info for innlogga brukar:
 
Kjelde:
Olav T. Åkre
Registrert av:
Sigurd Brokke (21.08.2014)
Oppdatert av:
Sigurd Brokke
Id fra gammalt system:
12203